About the project

In present-day Romania middle classness has become an important aspirational category. Public surveys indicate that many Romanians consider themselves to belong to the middle class. The core question of this project is the following: what does it mean to be middle class? The innovative nature of this project consists in its employment of a material culture perspective to analyse how belonging to the middle class is materialised, and not only verbalised. The following research objectives operationalise this research agenda: 1) analysing how middle classness is articulated in and through different material projects of class distinction; 2) exploring local specificities of middle classness; and 3) investigating the impact of status inconsistency on people’s conceptualization and experience of middle classness.

This project focuses on different genres of material culture in the lives of people who think of themselves as being or who aspire to be middle class. These genres include dress, food and detached houses, as well as the material culture of middle class childhood and compassion. The acquisition, possession, usage, display and donation of certain objects play a significant role not only in defining belonging to middle class, but also in constituting and legitimating middle classness. The project aims to investigate the lived experience of middle classness and to substantially contribute to current scholarly efforts to better understand this elusive class and class politics in postsocialist Romania.

✖✖✖✖✖

În România, clasa de mijloc a devenit o importantă categorie aspirațională. Sondaje publice indică faptul că mulți români consideră că aparțin clasei de mijloc. Întrebarea centrală a acestui proiect este următoarea: ce înseamnă să aparții clasei de mijloc? Natura inovativă a proiectului constă în folosirea perspectivei culturii materiale pentru a investiga cum apartenența la clasa de mijloc este materializată, și nu doar verbalizată explicit. Următoarele obiective ghidează cercetarea: analiza articulării ideii de clasă de mijloc în și prin diferite proiecte materiale de distincție de clasă; explorarea specificității locale a ideii de clasă de mijloc; investigarea impactului inconsistenței de status asupra conceptualizării și experienței clasei de mijloc.

Proiectul analizează diferite genuri de cultură materială în viața persoanelor care se consideră ca aparținând sau aspiră să aparțină clasei de mijloc. Aceste genuri includ îmbrăcămintea, mâncarea, locuirea, precum și cultura materială a copilăriei și a compasiunii. Deținerea, folosirea, afișarea și donarea anumitor obiecte joacă un rol semnificativ nu doar în definirea apartenenței la clasă de mijloc, ci și în constituirea și legitimarea noțiunii de clasă de mijloc. Proiectul își propune să investigheze experiența trăită a apartenenței la clasă de mijloc și să contribuie substanțial la eforturile academice curente de a înțelege mai bine această clasă și politicile de clasă în România post-socialistă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s